Judeţul Călăraşi                                  

Comuna Gurbăneşti, înconjurată de holdele oglindite în apa Mostiştei este locul pe care cei ce ne-am născut pe aceste meleaguri trebuie sa-l păstrăm în istoria acestei naţiuni.

Patrimoniu

În conformitate cu prevederilile legislaţiei în vigoare  privind administraţia publică locală, Consiliul Local şi Primăria îndeplinesc atribuţii de administrare a patrimoniului comunei Gurbăneşti. Patrimoniul comunei Gurbăneşti este compus conform legii dintr-un patrimoniu public (domeniul public) şi unul privat (domeniul privat).
Legislaţia privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia prevede clar că acesta poate fi dobândit pe cale naturală, prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii, prin exproprieri pentru cauză de utilitate publică, prin donaţii sau legate, prin alte moduri prevăzute de lege.
Patrimoniul public al comunei Gurbăneşti este prevăzut în anexa nr. .... la H.G nr. ... din data de ..........