Judeţul Călăraşi                                    WEBSITE ÎN CONSTRUCŢIE

Şcoala Gurbăneşti ştie să construiască fundamentul pe care vlăstarele acestei aşezări îşi vor continua drumul în viaţă.

Grădiniţele comunei

Comuna Gurbăneşti are 3 grădiniţe. Copii din Preasna sunt aduşi la grădiniţa din Gurbăneşti.

 

Grădiniţa Gurbăneşti

Educatoare Pantazi Adriana

 

Grădiniţa Coţofanca

Educatoare Pavel Elena

 

Grădiniţa Valea Presnei

Educatoare Cotu Anamaria

Începând cu jumătatea lunii martie 2012, grădiniţa din Valea Presnei va funcţiona în Gurbăneşti pe durata concediului postnatal al doamnei educatoare Cotu. Copii vor fi transportaţi cu microbuzul şcolii.