Judeţul Călăraşi                                    WEBSITE ÎN CONSTRUCŢIE

Şcoala Gurbăneşti ştie să construiască fundamentul pe care vlăstarele acestei aşezări îşi vor continua drumul în viaţă.

Organigrama

Pagină în construcţie

Profesori:

- Matematică
- Limba Română

Învăţători:

 

Cursurile şcolii sunt frecventate de 103 elevi din care 50 de elevi in clasele I-IV si 53 de elevi in clasele V-VIII. Aceştia sunt îndrumati de 11 cadre didactice calificate (3 invatatori si 7 profesori), 6 dintre acestia fiind si titulari ai şcolii.

Şcoala este încadrată cu jumătate de normă secretar, jumătate de normă administrator patrimoniu, un sfert de normă  administrator financiar, jumătate de normă muncitor calificat, una normă şi jumătate îngrijitor, una normă şofer si una normă paznic de noapte.